BIGBOARDY

POVÝŠTE SVOJ BIZNIS NA VYŠŠIU ÚROVEŇ. POĎTE S NAMI DO OUTDOORU.

Bigboardy sú reklamné stavby s najčastejším rozmerom 9,6 x 3,6 m.

Výhodou je, že kvôli svojej konštrukcii a veľkosti sú umiestňované v mestách, v blízkosti ciest.

BIGBOARDY

ROZMERY

9,6 x 3,6 m

OSVETLENIE

ÁNO

Ukážky bigboardov

OTÁZKY?

Kontaktujte nás

BUDEME
SPOLU
PRACOVAŤ?

KONTAKTUJTE NÁS

Zuzana Cibulka Matušíková

E: matusikova@eunica.sk
M: +421 903 806 368

Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina, SLOVAKIA