MEGABOARDY

POVÝŠTE SVOJ BIZNIS NA VYŠŠIU ÚROVEŇ. POĎTE S NAMI DO OUTDOORU.

Megaboardy sú najčastejšie reklamné stavby.

Tradične majú rozmer 16 x 9 m alebo 20 x 10 m. Tým sa radia k najväščím reklamným stavbám.

MEGABOARDY

ROZMERY

16 x 9 m alebo 20 x 10 m

OSVETLENIE

ÁNO

Ukážky megaboardov

OTÁZKY?

Kontaktujte nás

BUDEME
SPOLU
PRACOVAŤ?

KONTAKTUJTE NÁS

Zuzana Cibulka Matušíková

E: matusikova@eunica.sk
M: +421 903 806 368

Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina, SLOVAKIA