Čo, prečo a ako v marketingovom pláne?

Čo, prečo a ako v marketingovom pláne?

Nový rok, nové ciele a plány. Aj v podnikaní. Ste pripravení ? Jedným z plánov by mal byť prehľadný, funkčný, reálny marketingový plán. Marketingový plán je dokument, ktorý načrtáva vašu marketingovú stratégiu a taktiku. Často sa zameriava na určité časové obdobie (napríklad 12…
 Čo na obrázku vidíš ty?

Čo na obrázku vidíš ty?

K vnímaniu reklamy slúžia nerovnomerne všetky naše zmysly, zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, záleží od druhu reklamy a média, ktoré ju sprostredkováva.Logicky, billboard, megaboard alebo akýkoľvek iný typ outdoorového média musí zaujať zrak. Okamžite, úplne, má na to pár sekúnd, preto top…
 Pôsobenie farieb v reklame

Pôsobenie farieb v reklame

Grafik psychológom? Áno, základnou súčasťou firmy by mal byť profesionálne vypracovaný Corporate Design Manuál, v ktorom sú definované logo firmy, typ písma, grafické motívy, vzory, firemné farby. Ale ako sme písali už v minulom príspevku, bezpodmienečné použitie iba týchto vizuálnych znakov môže…