Čo, prečo a ako v marketingovom pláne?

Čo, prečo a ako v marketingovom pláne?

Nový rok, nové ciele a plány. Aj v podnikaní. Ste pripravení ? Jedným z plánov by mal byť prehľadný, funkčný, reálny marketingový plán. Marketingový plán je dokument, ktorý načrtáva vašu marketingovú stratégiu a taktiku. Často sa zameriava na určité časové obdobie (napríklad 12…
 Čo na obrázku vidíš ty?

Čo na obrázku vidíš ty?

K vnímaniu reklamy slúžia nerovnomerne všetky naše zmysly, zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, záleží od druhu reklamy a média, ktoré ju sprostredkováva.Logicky, billboard, megaboard alebo akýkoľvek iný typ outdoorového média musí zaujať zrak. Okamžite, úplne, má na to pár sekúnd, preto top…
 Emócia strachu v reklame

Emócia strachu v reklame

Poznáme to všetci z televíznej reklamy. Auto sa rúti cestou, je tma, prší. Cestu takmer nevidieť. Šofér sa sústredene pozerá na cestu, vtom niečo zabliká, auto zíde z cesty, ale v poslednej chvíli sa dokáže vrátiť do bezpečia. Toto môže byť scéna v…