Poznáme to všetci z televíznej reklamy. Auto sa rúti cestou, je tma, prší. Cestu takmer nevidieť. Šofér sa sústredene pozerá na cestu, vtom niečo zabliká, auto zíde z cesty, ale v poslednej chvíli sa dokáže vrátiť do bezpečia. Toto môže byť scéna v…