Čo na obrázku vidíš ty?

Čo na obrázku vidíš ty?

K vnímaniu reklamy slúžia nerovnomerne všetky naše zmysly, zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, záleží od druhu reklamy a média, ktoré ju sprostredkováva.Logicky, billboard, megaboard alebo akýkoľvek iný typ outdoorového média musí zaujať zrak. Okamžite, úplne, má na to pár sekúnd, preto top…
 Emócia strachu v reklame

Emócia strachu v reklame

Poznáme to všetci z televíznej reklamy. Auto sa rúti cestou, je tma, prší. Cestu takmer nevidieť. Šofér sa sústredene pozerá na cestu, vtom niečo zabliká, auto zíde z cesty, ale v poslednej chvíli sa dokáže vrátiť do bezpečia. Toto môže byť scéna v…
 Kedy vznikla reklama?

Kedy vznikla reklama?

Reklama je vzrušujúca téma. Pre  jej tvorcov kvôli kreativite, pre zadávateľov je veľkým otáznikom, či bude úspešná. Všetci, ktorí pracujú s reklamou, žijú veľmi rýchlo, nikdy nie je dosť času.Pre spotrebiteľov je zas jedným z tvorcov pohľadu na súčasný svet okolo nás.…