Nový rok, nové ciele a plány. Aj v podnikaní. Ste pripravení ?

Jedným z plánov by mal byť prehľadný, funkčný, reálny marketingový plán. Marketingový plán je dokument, ktorý načrtáva vašu marketingovú stratégiu a taktiku. Často sa zameriava na určité časové obdobie (napríklad 12 mesiacov) a pokrýva celý rad podrobností týkajúcich sa marketingu, ako sú napríklad komunikácia, podpora predaja, outdoorové kampane .

Marketingový plán nie je statický dokument. Stále sa mení  a vyvíja .

Aký je účel marketingového plánu?
Mnohí vlastníci podnikov vytvoria marketingový plán a potom ho odložia. Váš marketingový plán je však mapou, ktorá vám poskytuje smer k dosiahnutiu vašich obchodných cieľov. Marketing je rovnako dôležitý ako produkt alebo služba, ktorú poskytujete. Bez marketingu sa spotrebitelia a klienti o vás nemôžu dozvedieť. Ak o vás nevedia, nemôžu si kúpiť, a preto nebudete zarábať.

Ako vytvoriť  marketingový plán?
Typický marketingový plán zahŕňa mnoho prvkov, vrátane popisu konkurentov, dopyt po produkte alebo službe, ktorú ponúkate, silné a slabé stránky z hľadiska trhu.
Marketingový plán je nástroj, ktorý musíte denne používať na to, aby ste dosiahli svoje ciele.Niektoré zásady pri jeho tvorbe:

1. Podrobnosti o aktuálnej situácii vašej firmy.
Aký je váš produkt alebo služba? Čo funguje a aké problémy máte v súčasnosti pri vytváraní nových dopytov a vyhľadávaní zákazníkov? Na aké problémy by ste mohli naraziť v priebehu budúceho roka, napríklad nové zákony, ktoré by mohli mať vplyv na to, ako podnikáte?
2. Kto je váš cieľový trh? Kto je najpravdepodobnejším kupcom toho, čo ponúkate? Odpoveď by nikdy nemala byť “všetci”. Na svojom cieľovom trhu môžete mať niekoľko cieľových skupín.
3. Aké sú vaše ciele pre časové obdobie plánu? Buďte špecifický vo svojich cieľoch, ako je napríklad zvýšenie zoznamu e-mailov o x hodnotu v nasledujúcom roku alebo nájdenie x počtu nových klientov. Je dôležité, aby ste mohli merať efektívnosť vášho marketingového plánu tým, že máte kvantifikovateľný cieľ.
4. Akú marketingovú taktiku použijete na dosiahnutie svojho trhu a cieľov?
Napríklad, ak vaša cieľová skupina trávi veľa času na Facebooku, môžete zvážiť stránku s fanúšikmi Facebooku alebo skupinu, alebo investovať do Facebooku. Ak ste podnikom poskytujúcim služby iným podnikom, možno budete chcieť napísať článok pre newsletter alebo časopis, ktorý sa zameriava na rovnaký obchodný sektor.
5. Koľko to bude stáť? Tu si vytvoríte rozpočet pre svoj marketingový plán.
6. Priebežne vyhodnocujte jednotlivé plány a kroky a meňte stratégiu podľa okolností.
7. Udržujte svoj marketingový plán aktualizovaný. Podobne ako obchodný plán, marketingový plán je živý dokument.