Reklama je vzrušujúca téma. Pre  jej tvorcov kvôli kreativite, pre zadávateľov je veľkým otáznikom, či bude úspešná. Všetci, ktorí pracujú s reklamou, žijú veľmi rýchlo, nikdy nie je dosť času.
Pre spotrebiteľov je zas jedným z tvorcov pohľadu na súčasný svet okolo nás. Presviedča nás o tej najlepšej vôni, o aute určenom práve pre nás, o prášku na prádlo, ktorý vyperie zaručene do čista…

Jej história siaha už do počiatku nášho letopočtu. Vždy súvisela s ponukou služieb a výrobkov. A zrodila sa vo forme outdooru.

Archeologické vykopávky z Pompejí a Herkulanea potvrdzujú, že  obchodníci  upozorňovali na seba rôznymi nápismi na stenách domov, popri obchodných cestách. Kreativite sa prekážky nekládli.

Ani vtedy sa však majitelia nespoliehali na „nemých“ predavačov. Dôležitú funkciu plnili takzvaní vyvolávači. Dokonca vznikali ich „cechy“ a poznáme ich aj z našej histórie, predajcovia novín, hlasný príchod hrnčiarov, drôtenárov do dediny… tiež začiatky a konce jarmokov boli oznamované zvonením.

Novodobá história reklamy súvisí s vynálezom kníhtlače, kedy začali vznikať prvé knihy a plagáty. Začali vznikať prvé reklamné agentúry a médiá a súčasnosť poznáme všetci.

Takže nesťažujme sa na reklamu, vždy bola, je a bude súčasťou našich životov.

Chcete pomôcť pri vytváraní vašej marketingovej stratégie a plánu? Naši mediálni stratégovia sú vám k dispozícii!