Reklama je hodnotená ako základná súčasť mediálneho plánu. S tvorivými možnosťami ako žiadne iné médium, reklama má silu vo fyzickom i virtuálnom svete. Je to svet PHYGITAL!Termín phygital (zmiešanie “fyzikálneho” a “digitálneho”) sa začal objavovať pred niekoľkými rokmi, najmä pokiaľ…