Pôsobenie farieb v reklame

Pôsobenie farieb v reklame

Grafik psychológom? Áno, základnou súčasťou firmy by mal byť profesionálne vypracovaný Corporate Design Manuál, v ktorom sú definované logo firmy, typ písma, grafické motívy, vzory, firemné farby. Ale ako sme písali už v minulom príspevku, bezpodmienečné použitie iba týchto vizuálnych znakov môže…
 Kedy vznikla reklama?

Kedy vznikla reklama?

Reklama je vzrušujúca téma. Pre  jej tvorcov kvôli kreativite, pre zadávateľov je veľkým otáznikom, či bude úspešná. Všetci, ktorí pracujú s reklamou, žijú veľmi rýchlo, nikdy nie je dosť času.Pre spotrebiteľov je zas jedným z tvorcov pohľadu na súčasný svet okolo nás.…
 Každý mediálny koncept potrebuje OUT OF HOME reklamu

Každý mediálny koncept potrebuje OUT OF HOME reklamu

Podľa najnovších prieskumov väčšina agentúr a značiek dospeli k záveru, že médiá out of home reklamy  sú nevyhnutnou, ak nie životne dôležitou súčasťou akéhokoľvek mediálneho plánu. Pri pridávaní billboardov, megaboardov  do tradičných mediálnych plánov môže byť celkový dosah potenciálne zvýšený…